(1) 242-1797, (30) 576-1976    siker@sikerhonlap.hu  Vissza a főoldalra

Mérsékelje kockázatát!
Ellenőrizze külföldi ügyfeleit-partnereit!
Az újakat is, a meglévőket pedig rendszeresen!

Kazah cégkivonat és gazdasági adatok

A keresett kazah szervezet cégkivonatát és gazdasági adatait a hivatalos állami nyilvántartásokból kérjük le. Ugyanez igaz a kazah egyéni vállalkozókra is. Bár az alábbiakban külön nem említjük, de biztosítani tudjuk a kazah egyéni vállakozók vonatkozásában is a "cégkivonatukat" és a gazdálkodási adataikat - szintén a cégekre vonatkozó áron.

A kazah nyilvántartás lekérdezéséhez elsősorban a lekérdezendő cég adószáma (BIN) vagy OKED kódja szükséges. Amennyiben azt nem ismeri, akkor a cég neve és címe alapján nagy valószínűséggel meg tudjuk állapítani a keresett cég adószámát / OKED kódját.

Cégkivonat (30 eurónak megfelelő Ft + ÁFA)

A Kazah Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma által egy adott, nyilvántartásba vett jogi személyiségről kiadott cégkivonat a következő adatokat tartalmazza:
 • a cég címe és megnevezése
 • a nyilvántartásba vétel dátuma
 • a vezetők neve
 • alapítók
 • tevékenységi formák
Az említett adatok közül valamelyik adott szervezetek esetén nem elérhető (például titkos alapítók vonatkozásában).

Hivatalos célokra csak ez használható, hiszen rajta van az e.gov, azaz a kazah kormányportál emblémája és vízjele.

Meg kell jegyezni, hogy Kazahsztánban ezt csak az állami ügyfélkapun keresztül lehet lekérni, azaz azon kazah milliók, akiknek nincs ilyen, nem is tudnak hozzájutni. Ez tehát - még kazahsztáni viszonylatban is - egy hiánypótló, különleges szolgáltatásunk. Sőt, akinek kazasztáni ügyfélkapuja van ugyan, az viszont rajtunk keresztül egy anonim lekérdezési lehetőséget kap: nem látja az állam, hogy ő konkrétan melyik cég vonatkozásában kíváncsiskodik.

egy kazah cégkivonat első oldala egy kazah cégkivonat második oldala

Egy kazah cégkivonat teljes tartalma (első és második oldala)


Gazdasági adatok

1. Alapvető gazdasági adatok oroszul (30 eurónak megfelelő Ft + ÁFA)

Adattartalom
 • A nyilvántartásba vétel dátuma, a nyilvántartásból való törlés ténye, a tevékenységek fajtái, a vezető neve
 • A cég dolgozóinak létszáma milyen intervallumba esik (például 41-50 fő)
 • Az adóbefizetések konkrét összege évenként a legutóbbi 7 évre vonatkozóan, az ÁFA-körbe való bejelentkezés ténye
 • A cég benne van-e a csődeljárás alatt álló cégek, a hamis vállalkozások és a felszámolás alatt álló cégek listájában
 • Adóhátralékok és végrehajtási eljárás
 • A cég benne van-e a rosszhiszemű szállítók listájában
 • Az elmúlt 7 év bírósági eljárásainak listája
 • A cég vonatkozásában az állami beszerzéseknek, a „Szamruk-Kuzina” Rt. beszerzéseinek és a földalatti vagyon (például olajkitermelés, szénbányászat) felhasználóikénti beszerzéseknek a története
 • az adott tevékenységekre vonatkozó engedélyek megléte és ezek állapota
 • a cég vezetői körözés alatt állnak-e, benne vannak-e az adósok, a Kazahsztánból való kiutazási tilalom alatt állók, a gyermektartással tartozók listájában,
Az adatokat 14 kazah állami nyilvántartásból gyűjtjük össze:
 • elektronikus kormányportál
 • az engedélyek elektronikus portálja
 • a Nemzetgazdasági Minisztérium Statisztikai bizottsága
 • a Pénzügyminisztérium Állami bevételi bizottsága
 • a céges mérlegek pénzügyminisztériumi adatbázisa
 • Igazságügyi Minisztérium
 • Legfelsőbb Bíróság
 • Főügyészség
 • Pénzügyi monitorozási bizottság
 • a Főügyészség Jogi statisztikai és speciális nyilvántartási osztálya
 • „Szamruk-Kuzina” Rt. beszerzései
 • állami beszerzések
 • állami pályázati portál
 • a földalatti vagyon (például olajkitermelés, szénbányászat) felhasználóinak adatbázisa
Mivel az adatok különböző állami nyilvántartásokból kerülnek összeszedésre, melyek aktualizálási periódusa eltérő lehet, az adatok frissessége is eltérő, de legfeljebb a megrendeléstől számított egy hetes távlatú.

kazah gazdasági adatok

Részlet a gazdasági adatok orosz nyelvű eredeti változatából. A számok kazah tengében. Az adóbefizetések évenkénti dinamikájából következtetni lehet az adott cég évenkénti árbevételére


2. A keresett cég kapcsolati sémájával együtt oroszul (+15 eurónak megfelelő Ft+ÁFA)

3. A változások történetével együtt oroszul (+15 eurónak megfelelő Ft + ÁFA)

4. Sajtófigyelés az adott cég vonatkozásában orosz és kazah nyelven (430 eurónak megfelelő Ft + ÁFA)

Az adott cég említése Kazahsztánban az internetes tömegtájékoztatási eszközökben, a szociális hálózatokban, a vélemény-nyilvánítási honlapokon, az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy kiegészítő információkhoz jussunk az adott cég vonatkozásában. Amennyiben a cég sehol sem szerepel, akkor elszámolást adunk az elvégzett munkáról.

Fordítás

Amennyiben igény van rá, a lekérdezett cégjegyzékek, gazdasági adatok magyarra fordítását is vállaljuk, speciális, kedvezményes áron, akár általunk hitelesítve is. Ez a hitelesítés a közvélemény által nem nagyon ismert jogszabály alapján Magyarországon mindenütt érvényes (akár rendőrségen, bíróságon is), nem szükséges ezeket a drága OFFI-val fordíttatni, hitelesíttetni.


Azon államok listája, melyek cégei vonatkozásában külföldi cégkivonatot / cégjegyzéket és mérleget szállítunk